Mariwasang may-ari ng lupain ngunit nakatikim ng panggigipit ng mga Espanyol, si Antonino M. Guevara (An·to·ní·no eM Ge·vá·ra) ay aktibong organisador ng Katipunan sa Laguna hanggang sa Digmaang Filipino-Amerikano.


Isinilang si Antonino Guevarra sa San Pedro Tunasan, ang unang pueblo sa lalawigan ng Laguna at nagkaroon ng lupain doon. Dahil sa panggigipit ng mga Espanyol, iniwan niya ang lupain noong 1897 para matahimik sa Muntinlupa. Ngunit inakusahan naman siyang nagbabasa ng Noli me tangere at tagapagtaguyod ng La Solidaridad ng fraileng si Padre Jose Rodriguez.


Totoo namang sumapi na sa Katipunan noong 7 Agosto 1896, sa tulong ni Mariano Crisostomo. Nang matuklasan ang Katipunan, nasa pulong siya sa Trozo, Maynila at noong 25 Agosto ay lumahok sa engkuwentro sa Pasong Tamo.


Nakatakas siya at ikinalat ang balita para sa sabay-sabay na pag-aalsa sa 29 Agosto mulang Pasig hanggang Laguna. Itinatag niya ang sangay na “Katipunang Matatag” at naging alyas ang “Matatag.” Nang malamang dadakpin siya, at mabalitaan ang tagumpay sa Cavite, pumunta siya sa kampo si Aguinaldo.


Noong Disyembre 1896, siya at mga alagad niya ay kinatulong ni Heneral Crispulo Aguinaldo sa paghukay ng mga trintsera sa pagitan ng Muntinlupa at San Pedro Tunasan. Noong 1897, naglingkod siya sa kampo ni Bonifacio sa Indang, Kavite at naging tagahatid liham ng Supremo. Kasama siya ni Bonifacio nang dakpin ito at noong 3 Mayo 1897 iniliham niya kay Emilio Jacinto ang naganap na mga kataksilan laban sa Supremo pati ang kaniyang pasiya na maglingkod kay Heneral Paciano Rizal sa halip na sa mga Magdalo.


Marami siyang ginawang mapanganib na misyon para sa Himagsikan. Noong 22 Mayo 1898, isa na siyang koronel at kasama siya ni Paciano sa pangkalahatang miting sa Biñan upang sakalakayin ang mga bayan sa paligid. Bago matapos ang buwan, bumagsak ang Biñan, Sta. Cruz, Cabuyao, at Calamba. Sinalakay nila ang Lipa, Batangas at nagtagumpay noong 18 Hunyo 1898. Napalaya nila ang maraming lugar bago iproklama ang kalayaan sa Kawit.


Nadestino si Koronel Guevara kay Heneral Lucban at ipinadala sa Nueva Caceres. Naglingkod siya sa kagawarang pampananalapi sa Ambos Camarines. Namatay siya noong taong 1898. Walang malinaw na ulat hinggil sa kaniyang kamatayan.


Pinagmulan: NCCA Official | Flickr


Mungkahing Basahin: