-->

Tamang Kaalaman at Kalinga sa Pagpapasuso

On

 

Tamang Kaalaman at Kalinga sa Pagpapasuso

Tamang Kaalaman at Kalinga sa Pagpapasuso | @PIA_III via Department of Health (@DOHgovph)


Sama-samang itaguyod tamang kaalaman at kalinga sa pagpapasuso!


Safe at consistent na infant and young child feeding practices.


Pagpapasuso ng tama, sapat, at eksklusibo mula edad 0 hanggang 6 na buwan.


Pagpapakain ng iba't ibang masusustansyang pagkain mula 6 na buwan kasabay ang tuloy-tuloy na pagpapasuso hanggang dalawang taon o higit pa.


Ang pinakamabisang paraan para pakainin ang mga bata sa kanilang first 1000 days!


Mungkahing Basahin:

Ano ang HPV?

Ano ang HPV

Ano ang HPV? | @PIA_RIII via Department of Health (@DOHgovph)


Maari bang maiwasan ang sakit na dulot ng Human Papilloma Virus (HPV)?


Pumunta sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa karagdagang impormasyon.


Sa HPV Vaccine, Cervical Cancer-Free ang future natin! 


Ano ang a HPV?


Ang HPV o Human Papillomavirus ay isang uri ng virus na maaaring magdulot ng malulubhang sakit, tulad ng kanser sa kuwelyo ng matris o cervical cancer. Maaari rin itong magdulot ng mga kulogo sa ari ng babae at lalaki.


Maaari bang maiwasan ang mga sakit na dulot ng HPV? 


Ang mga sakit na dulot ng HVP ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng malusog na pamumuhay. Ang pagkain ng tama, regular na pag-eehersisyo at ang pagpapabakuna ang pangunahing panlaban sa sakit na ito.


Bakit mahalagang magpabakuna laban sa HPV? 


Maliban sa mga sakit na maaaring maiwasan sa pagbabakuna laban sa HPV, mas nasisiguro rin ng pagkakaroon ng malusog at matiwasay na paglaki ng mga bata. 


Mungkahing Basahin:

 

Dahilan ng sakit sa Cornea

 

Dahilan ng sakit sa Cornea

Dahilan ng sakit sa Cornea | @PIA_RIII via Department of Health (@DOHgovph)


Ang cornea ang transparent na bahagi sa harap ng mata kung saan dumadaan ang ilaw para makakita tayo. 


Ang sakit sa cornea ay isa sa top 5 na dahilan ng labis na paglabo ng paningin at pati na rin sa pagkabulag sa buong mundo.


Sa Pilipinas, ang madalas na dahilan ng sakit sa cornea ay 

  1. trauma, 
  2. impeksyon, 
  3. komplikasyon mula sa operasyon, at 
  4. mga congenital na kundisyon.


Kung mayroon kang mga sintomas tulad ng pamumula ng mata, o panlalabo ng paningin, mangyaring kumunsulta kaagad sa pinakamalapit na Primary Care Provider sa inyong lugar.


Malabong mata’y iwasan. Pagkonsulta sa mata ipractice yan para sa isang Healthy Pilipinas!


Mungkahing Basahin:

Mga dapat gawin kapag may nagkakahika

 

Mga dapat gawin kapag may nagkakahika

Mga dapat gawin kapag may nagkakahika


Manatiling kalmado sa lahat ng oras - Ang pagiging mahinahon ay makakatulong sa mga rumeresponde at sumusuri sa sitwasyon.


Alalayan ang pasyente na makaupo ng tuwid (upright position)

Ito ay makakatulong sa pasyente para kumportableng makahinga.

Luwagan rin ang anumang masikip na kasuotan ng pasyente.


Bigyan ng Tulong ang pasyente

Tulungan silang huminga ng marahan.

Alalayan sila sa pag-inom ng iniresetang gamot na mabilis na nakakapagpaginhawa tulad ng inhalers.

Gawing panatag ang kalooban ng pasyente.

Hangga't maaari, huwag silang iwanan hangga't hindi pa maayos ang kanilang pakiramdam.


Sa oras na lumala ang sintomas, humingi ng atensyong medikal - maari mor ring matulungang dalhin ang pasyente sa malapit na ospital o klinika.


Pinagmulan: PIA Eastern Visayas (@pia_ev)


Mungkahing Basahin:

Panalangin sa Umaga

 

Panalangin sa Umaga

Panalangin sa Umaga | @rcamaoc


Napakaganda ng umagang ito Panginoon! Maraming Salamat!


Kasama ni Inang Maria, patuloy mo kaming patnubayan at gabayan sa araw araw naming gawain.


Iaalay namin sa iyong ngalan ang mga kabutihang aming gagawin maging ito ay maliit o malaki. 


Amen.


Mungkahing Basahin:

Bantayog ng Gomburza

 

Bantayog ng Gomburza

Bantayog ng Gomburza 


Ipinahayag bilang Pambansang Bantayog ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, 27 Enero 2021.


Ang panandang ito ay inilagay bilang paggunita sa ika-150 anibersaryo ng pagbitay kina Padre Mariano Gomes, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora.


Pinagmulan:  @intramurosph


Mungkahing Basahin:


Maynila, Kaakit Akit na Bayan

 

Maynila, Kaakit Akit na Bayan

Maynila, Kaakit Akit na Bayan


Ang Maynila ay kaakit-akit. Ito ay maunlad, mayaman, at naka-pwesto sa estratehikong lugar sa bukana ng Ilog Pasig. Dahil dito, hindi lang mga Kastila ang gusto manakop dito. Isa na rito ang mga Tsino, na sa pamumuno ni Limahong, ay pinagtangkaan din na sakupin ang Maynila.


Matapos ang isang madugong digmaan, natalo ang mga Tsino at nanatili ang Maynila sa Rehimeng Kastila. Ito ay nanatili sa ilalim ng mga Kastila sa sumunod na tatlong siglo.


Pinagmulan: @intramurosph


Mungkahing Basahin: