mga gamit na dapat ihanda kapag may bagyo

Mga gamit na dapat ihanda kapag may bagyo


1. Tubig

2. pagkain

3. ID Card

4. Mahahalagang dokumento

5. Flashlight at baterya

6. Posporo o lighter

7. First aid kit

8. Multi-purpose knife

9. AM radio transistor

10.Kumot

11.Sleeping bag

12.Lubid

13.Hygiene kit

14.Damit


Mungkahing Basahin: