Kapanganakan ni Jose Rizal
Pagggunita sa Kapanganakan ni Jose Rizal | @nccaofficial


Pagggunita sa Kapanganakan ni Jose Rizal


Nakikiisa ang Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining sa paggunita sa ika-161 Taon ng Kapanganakan ni Gat Jose Rizal.


“Tinuruan siya ng karanasan ng mapapait na leksyon, ay! di-masukat ang pait kumpara sa matamis na aral na itinuro ng kaniyang ina, ngunit napanatili ng matanda ang puso ng musmos at patuloy ang paniniwala niyang ang liwanag ang pinakamarikit na umiiral sa mundo at karapat-dapat na ialay ng isang tao ang kaniyang buhay para rito.”


Ang Gamugamo at Ang Liwanag ay isang pabulang ikinuwento ni Donya Teodora, ina ni Dr. Jose Rizal, isang gabing sila ay naiwang nagbabasa ng El Amigo de los NiƱos. Ang kuwentong ito ay muling binalikan ni Rizal sa kaniyang Mi Primer Recuerdo: Fragmento de mis Memorias na isinalin sa Ingles ni Encarnacion Alzona para sa Jose Rizal National Historical Commission at isinalin naman sa Filipino ni Paolo Ven B. Paculan.


Para sa buong teksto: https://arete.ateneo.edu/assets/site/02-Gamugamo-Full-Text.pdf


Mungkahing Basahin: