joaquin gonzales
Kapanganakan ni Dr. Joaquin Gonzalez | Museo ng Baliwag (@museongbaliwag)


Ngayong araw (July 22, 2022) ay ginugunita ang ika-169 Araw ng Kapanganakan ni Dr. Joaquin Gonzalez, doktor, rebolusyonaryo, at bayani mula sa Baliwag.


Mungkahing Basahin: