On
Ano ang arikenken?

Isang tradisyonal na sayaw ng mga Ilokano ang arikenken. Sa ibang bahagi ng Hilagang Luzon, tinatawag itong pandanggo. Malimit na tuwing pista isinasagawa ang arikenken sa harap ng maraming manonood.

Sa sayaw na ito, isang pares na lalaki at babae ang tila gumagawa ng pagpapakahulugan sa naririnig nilang sinasabi ng awit na dallot.

Naghahabulan ang lalaki at babae sa entablado batay sa takbo at daloy ng ibinabahaging berso. Walang tiyak na kilos sa pagsasayaw ng arikenken maliban sa ginagawang pang-aakit ng babae at ang pagtatangkang makuha ng lalaki ang panyong nakasabit sa balikat ng babae.

Nagiging katatawanan ito sa mga tagapanood kapag nahihirapan ang lalaki na makuha ang babae o kung malayong-malayo ang interepretasyon ng mga mananayaw sa bersong pinakikinggan.

Isa na sa matatandang uri ng sayaw ang arikenken. Nagiging iba ito sa mga tradisyonal na sayaw ng bansa, gaya ng kumintang at ng pandanggo sa ilaw, sinasayaw ito sa saliw ng isang uri ng sining, ang dallot.

Pinagmulan: NCCA Official | Flickr

Mungkahing Basahin: