On
barong tagalog lyrics
Ang Barong Tagalog Lyrics | Imahe: barong Tagalog [UP CHE Costume Collection] @upche.costumemuseum


Ang Barong Tagalog Lyrics

Kung wariin ko sa ngayon ay muling nagbabalik
Ang barong Tagalog na sadyang makisig
Mahaba-habang panahon nawaglit sa ating isip
Na ito’y damit ng bansang kay hirap malupig
Ang barong ito ay tatak Pilipinong talaga
Dapat nating mahalin sa tuwi-tuwina
Sa sariling bayan nati’y alinsangan
Makapal na kayoy hindi kailangan
Ang barong Tagalog kahit sinamay lang
Ginhawang gamitin sa lahat ng pagdiriwang
Nang maghimagsik itong ating bansa
Dahil sa paglaya
Ang barong Tagalog natin ay dakila
Pagka’t siyang ginamit
Ng bayaning namayapa
Ang barong ito ay tatak Pilipinong talaga
Dapat nating mahalin sa tuwi-tuwina
Sa sariling bayan nati’y alinsangan
Makapal na kayoy hindi kailangan
Ang barong Tagalog kahit sinamay lang
Ginhawang gamitin sa lahat ng pagdiriwang
Nang maghimagsik itong ating bansa
Dahil sa paglaya
Ang barong Tagalog natin ay dakila
Pagka’t siyang ginamit
Ng bayaning namayapa


Komposer: Santiago S. Suarez

Rendisyon ng: Mabuhay Singers, at Ruben Tagalog bilang lead


Sanggunian:
“Barong Tagalog”. Ruben Tagalog – Topic. Youtube. 2015. https://www.youtube.com/watch?v=L5ouT8VoHV8

Credited to Villar Records International Music Publishing (2008)


“Lyrics of Philippine Songs”. University of the Philippines Alumni & Friends Rondalla. n.d. https://www.upafrondalla.org/music.html


Mungkahing Basahin: