On
Ang Barong Tagalog Lyrics

Kung wariin ko sa ngayon ay muling nagbabalik

Ang barong Tagalog na sadyang makisig

Mahaba-habang panahon nawaglit sa ating isip

Na ito’y damit ng bansang kay hirap malupig

Ang barong ito ay tatak Pilipinong talaga

Dapat nating mahalin sa tuwi-tuwina

Sa sariling bayan nati’y alinsangan

Makapal na kayoy hindi kailangan

Ang barong Tagalog kahit sinamay lang

Ginhawang gamitin sa lahat ng pagdiriwang

Nang maghimagsik itong ating bansa

Dahil sa paglaya

Ang barong Tagalog natin ay dakila

Pagka’t siyang ginamit

Ng bayaning namayapa

Ang barong ito ay tatak Pilipinong talaga

Dapat nating mahalin sa tuwi-tuwina

Sa sariling bayan nati’y alinsangan

Makapal na kayoy hindi kailangan

Ang barong Tagalog kahit sinamay lang

Ginhawang gamitin sa lahat ng pagdiriwang

Nang maghimagsik itong ating bansa

Dahil sa paglaya

Ang barong Tagalog natin ay dakila

Pagka’t siyang ginamit

Ng bayaning namayapaKomposer: Santiago S. Suarez

Rendisyon ng: Mabuhay Singers, at Ruben Tagalog bilang lead

Sanggunian:
“Barong Tagalog”. Ruben Tagalog – Topic. Youtube. 2015. https://www.youtube.com/watch?v=L5ouT8VoHV8

Credited to Villar Records International Music Publishing (2008)

“Lyrics of Philippine Songs”. University of the Philippines Alumni & Friends Rondalla. n.d. https://www.upafrondalla.org/music.html

Mungkahing Basahin: