Si Juan Ponce (o Juan Agustin) Sumuroy ay pinuno ng pag-aalsa sa Samar laban sa mga Espanyol noong kalagitnaan ng ika-17 siglo.


Walang gaanong ulat tungkol sa buhay ni Sumuroy liban sa anak siya ng isang babaylan sa Ibabaw (ngayo’y Palapag) sa hilagang-silangan ng Samar.


Ipinalalagay na lumaki siya sa tabing-dagat kaya mahusay sa paglalayag. Bilang bangkero ay maganda ang kaniyang kabuhayan bukod sa hindi siya pinagbabayad ng buwis ng mga Espanyol.


Gayunman, kapalaran na nagpulong sa kanilang bahay ang mga manggagawa upang idulog ang kanilang suliranin sa kaniyang ama. Diumano’y sapilitang pinapupunta ng mga Espanyol ang mga manggagawa sa Cavite upang gumawa ng mga galeon at barkong pandigma.


Binalak ng mga manggagawa na umakyat na lamang sa bundok, kasama ang kanilang pamilya, at doon na manirahan. Iminungkahi naman ni Sumuroy na dapat mag-alsa ang mga manggagawa at nagprisinta pa siyang maging pinuno.


Pumayag ang mga manggagawa at kahit kulang sa armas at kahandaan ay sinimulan nila ang pag-aalsa noong 1649. Bagama’t hindi napasuko ng mga Espanyol si Sumuroy, hindi nagtagal ang pinamunuan niyang pagaalsa nang patayin siya ng kaniya mismong tauhan noong Hulyo 1650. Inihandog ng nagtaksil ang ulo ni Sumuroy sa mga Espanyol.


Pinagmulan: NCCA official | Flickr


Mungkahing Basahin: