Ano ang ibig sabihin ng mga alarm levels ng BFP o Bureau of Fire Protection?


Mahalagang malaman ng BFP kung anong klase ng fire alarm level ang nangyayaring sunog sa isang lugar para malaman nila kung ilang truck ng tubig ang kailangan nilang ipadala.


Narito ang mga sumusunod na klase ng fire alarm levels at mga kinakailangang truck sa bawat level. Mula sa Pinakamataas na level pababa.

 • Fireout 
 • Under Control
 • General Alarm – 80 Fire Truck ang kailangan
 • Task Force Delta – 36 Fire Trucks ang kailangan
 • Task Force Charlie – 32 Fire Trucks ang kailangan
 • Task Force Bravo – 28 Fire Trucks ang kailangan
 • Task Force Alpha – 24 Fire Trucks ang kailangan
 • Fifth Alarm – 20 Fire Trucks ang kailangan
 • Fourth Alarm – 16 Fire Trucks ang kailangan
 • Third Alarm – 12 Fire Trucks ang kailangan
 • Second Alarm – 8 Fire Trucks ang kailangan
 • First Alarm – 4 Fire Trucks ang kailangan

Mungkahing Basahin: