Ang Angat Dam ay nasa kritikal na level na. Panahon na para tayo ay magtipid sa tubig.


Narito ang ilang tipid tubig tips na pwede nating gawin.


  1. Gumamit ng palanggana sa tuwing maglilinis ng mga pinagkainan;
  2. Gumamit din ng palanggana kapag lilinisin ang mga pinamiling pagkain sa palengke;
  3. Iwasan ang paliligo ng matagal. Kung maaari ay gumamit na lamang ng tabo at timba
    sa paliligo at huwag hayaang umapwaw ang tubig;
  4. Tukuyin at agad kumpunihin ang mga sirang banyo at tumutulong gripo sa inyong bahay.

Mungkahing Basahin: