bagay na di dapat itapon sa kubeta

Mga bagay na di dapat itapon sa kubeta o palikuran

Ang kubeta ay hindi tapunan ng basura. Iwasan ang pagtapon ng mga sumusunod na bagay para maiwasan ang pagkasira ng inyong tubo o madumihan ang inyong tubig.

  • Buhok, bulak, at tisyu – maaari itong bumara sa inyong tubo.
  • Gamot at iba pang mabagsik na kemikal – maaari itong magdulot ng nakakalasong epekto sa iba’t ibang katubigan.
  • Langis at Grasa – kapag ito ay lumamig, ito ay kakapalat magdudulot ng pagbabara sa tubo.

Pinagmulan: @maynilad (Maynilad)

Mungkahing Basahin: