Sa mga Ilokano, Kapampangan, Pangasinan, at Tagalog, ang batalan ay isang karugtong na estruktura sa likod ng isang bahay. Karaniwang gawa ang mga dingding, haligi, at sahig nito sa kawayan at ginagamit na labahan, hugasan, at paliguan.


May batalan na ginagamit ding palikuran ng pamilya. Anupa’t wika nga’y sa batalan idinadaos ang maruruming bahagi ng buhay ng mag-anak. Nasa ilalim nito o sumasahod ng dumi ang isang pusalì, ang pinakaimahen ng dumi sa bokabularyong Filipino, at binubuo ng mga bato, burak, at inaagusang mabahong kanal, nilalangaw o may nakatanghod na maruming baboy.


Ang tradisyonal na batalan ay karugtong at kapantay ng sahig ng bahay. May sarili itong hagdan upang dito magdaan ang anumang maaaring makapagdulot ng dumi sa kabahayan. Ang totoo, may anyo at gamit itong nahahawig sa asotea ng bahay-na-bato.


Sa modernong bahay, lalo na sa lungsod, ang batalan ay karugtong ng pang-ibabang bahagi ng bahay kaya nasa lupa ang sahig. Kung nagagahol sa espasyo, narito na rin ang kusina at lutuan kasama ang labahan at mga imbakan ng tubig. Malimit na hindi rin ito tinatawag na batalan.


Pinagmulan: NCCA Official | Flickr


Mungkahing Basahin: