On
Ang isdang bisugo ay kabilang sa pamilyang Nemipteridae at ang pinakamaraming uri ay nasa grupong Nemipterus. Matatagpuan ito sa kanluran ng Indo-Pasipiko. Ang produksiyon nito ay importante para sa komersiyal at maliliit na mangingisda sa Filipinas.


Ang katawan ng bisugo ay biluhaba, katamtamang malalim, at siksik. Ang bibig ay maliit o katamtaman ang laki at ang panga ay bahagyang nakausli.


Ang mga genus na Nemipterus at Pentapodus ay may malalaking ngipin sa unahan. Ang tuloy-tuloy na palikpik sa likod ay may 10 tinik at ang puwit ay may 3 tinik. May ilang uri na may pilamento sa itaas na bahagi ng palikpik sa likod. Ang buntot ay magkahiwalay.


Ang babae ay maliit samantalang ang lalaki ay mas malaki. Iniulat na may mga specie ng Scolopsis na nagtataglay ng kasarian ng babae kapag bata pa at maaaring magbago ito para maging lalaki kapag nagkaedad na. Ang kulay ng katawan ay pabago-bago ngunit madalas ay kulay rosas o mapulá-pulá na may markang pula, dilaw, o asul.


Ang bisugo ay naglalagi sa mababaw at malalim na parte ng dagat (300400 metro), maputik at mabuhanging baybay, at tangrib. Ito ay karniboro at kadalasang kumakain ng maliliit na isda, kopepod, krustaseo at lumulutang na organismo. Maaaring mamuhay nang nag-iisa o nagsasáma-sáma at hindi ugali ang pagiging teritoryal.


Ito ay nahuhuli sa pamamagitan ng palakaya, palupad, kawil, pante, salambaw, tusok, baklad, at salakab.


Ang Scoliopsis ay hinuhuli nang buhay sa pamamagitan ng kawil para sa kalakalan ng akwaryum. Ayon sa pag-aaral, ang pagtatayo ng mga santuwaryo ng isda at reserba sa mga tangrib ay nakakatulong sa pagpapadami nito. Ang bisugo ay sikat na pagkaing Pinoy. Ito ay ibinebenta nang sariwa, tuyo, inasnan, pinausukan, buro, at pinasingawan. Ito ay ginagamit din sa paggawa ng pisbol, piskeyk, at surimi.


Pinagmulan: NCCA Official | Flickr


Mungkahing Basahin: