On
Isang uri ng tradisyonal na pagtatanghal ng mga Maranaw ang bayok. Isa itong tulang inaawit sa mabilis na tempo.


Ang mga salaysay ng bayok ay halaw sa Darangan, ang epikong-bayan ng mga Maranaw na tumatalakay sa buhay at pakikipagsapalaran ng mga bayaning sina Bantugen, Indarapatra, at Sulayman.


Nakapaloob ito sa kanilang buhay dahil inaawit sa kanilang karaniwang gawain, gaya ng pagpapahayag ng pag-ibig para sa magkasintahan, o kaya sa paghehele ng ina sa kaniyang sanggol. Bukod pa rito, may mga bayok rin na nagpapapahayag ng tamang asal at kaugalian o kaya nama’y pagpaparatang sa kasamaan ng tao.


Dagdag pa, ang bayok ay isa ring uri ng tulang tagisan ng karunungan o joustic poetry ng mga Maranaw. Hawig ito sa mga anyo at estilo sa duplo at balagtasan ng mga Tagalog, balak ng mga Cebuano at bikal ng mga Waray.


Paawit ang debate ng lalaki at ng babae at nakabatay ang paksa sa pista o pagdiriwang bagaman hango ang pinag-uusapan sa mga salaysay sa Darangan. Ang mga onor o mga mang-aawit na nagsanay sa tradisyonal na anyo ng pag-awit ang nagtatanghal ng bayok. Kambayoka ang tawag sa pagtatanghal na ito.


Maaaring uriin sa dalawa ang mga nagtatanghal ng bayok: pababaiok ang tawag sa lalaki samantalang onor naman ang babae.


Ang paksa ay laging may layuning parangalan ang okasyon o pagdiriwang, magpugay sa ilang mga natatanging indibidwal o kaya naman ay talakayin ang ilang mahahalagang punto ukol sa isang ideang pilosopiko. Impromptu ang paglikha ng mga berso para sa mga kalahok.


Mula sa tradisyon ng bayok, naisilang ang Sining Kambayoka, isang samahang panteatro sa Marawi na siyang naglinang ng bayok at kambayoka bilang mga anyong pandulaan.


Pinagmulan: NCCA Official | Flickr


Mungkahing Basahin: