Ano ang alim?


Ang Alim ang isa sa dalawang epikong-bayan ng mga Ifugaw. Isa itong epikong panrelihiyon na inaawit kapag may namatay o kapag mayroong may sakit sa pamilya. Inaawit din ang Alim kapag inilalagay ang hagabi o ang bul-ul sa tahanan ng mga Ifugaw. Kasabay ng pag-awit ng Alim ay ang pagdaraos ng kanyaw.


Nagsisimula ang epikong-bayan sa panahong masagana ang pamumuhay ng mga tao. Nakakukuha ng pagkain ang mga tao kailanman nila ito naisin at naibibigay ng kalikasan ang kanilang nais. Ngunit dahil sa pagmamalabis ng tao, nagalit ang mga diyos. Nagkaroon ng malaking baha at namatay ang lahat ng tao, maliban kay Bugan na umakyat sa Bundok Kalawitan.


Nang humupa ang baha, inakala ni Bugan na siya na lamang ang natirang tao. Sa kaniyang paghahanap ng makakain, kaniyang natagpuan na buhay rin ang kaniyang kapatid na si Wigan. Magkasama silang naghanap ng makakain. Tumira sila sa tabi ng ilog upang mas madalî silang makakuha ng pagkain.


Ilang araw ang lumipas, nalaman ni Wigan na nagdadalangtao siya. Nagpunta si Bugan sa tabing-ilog upang magpakamatay dahil sa kahihiyan na nabuntis niyá ang kapatid. Ngunit, nagpakita ang diyos na si Makanungan upang pigilin siya.


Ikinasal ni Makanungan ang dalawa at nagkaroon ng siyam na anak. Nagkaroon ng taggutom sa kanilang lugar. Nag-alay ang mag-asawa ng daga upang matigil ang kahirapan ngunit hindi pa rin nawala ang taggutom. Ipinasiya ng mag-asawa na ialay ang kanilang bunsong anak na si Igon. Hindi natuwa si Makanungan sa ginawa ng mag-asawa. Bilang parusa, kaniyang ipinaghiwalay ang mga tao sa iba’t ibang bahagi ng kalupaan at isinumpang mag-aaway sila sa tuwing magkakatagpo.


Pinagmulan: NCCA Official | Flickr


Mungkahing Basahin: