Si Bantugen ay isang magiting na mandirigma sa epikong-bayang Darangen ng mga Maranaw. Siya ay kilala sa kanyang kahariang Bumbaran dahil sa mga naipanalo niyang mga digma at labanan.


Sagisag ng tapang at kakisigan, si Prinsipe Bantugen ay sikat na sikat sa kanilang kahariang Bumbaran lalo na sa mga dalaga. Sinasabing naligawan na niya ang 50 na pinakamagandang prinsesa sa mundo.


Dahil dito, lubhang naiinggit sa kaniya ang mas nakatatandang kapatid na si Haring Madali. Ipinagbawal ni Madali na kausapin ng kahit sino ang kaniyang kapatid.


Sa labis na kalungkutan, umalis ng kanilang kaharian si Bantugen hanggang nagkasakit at namatay malapit sa Kaharian ng Lupaing nasa Pagitan ng Dalawang Dagat.


Nakita ng hari at ni Prinsesa Datimbang ang katawan ni Bantugan at agad inilapit ang kanilang balita sa pulong ng mga tagapayo. Isang loro ang pumasok at sinabi kung sino at kung saan galing ang patay na manlalakbay.


Nang mabalitaan ito ni Haring Madali, binawi niya ang kaluluwa ng kapatid sa langit upang maibalik sa katawan ni Bantugen. Kumalat ang balita ng kaniyang pagkabuhay hanggang sa kaaway na kaharian at kay Haring Miskoyaw.


Sinugod ng kawal ni Miskoyaw ang Bumbaran at nabihag si Prinsipe Bantugen na may nanghihina pang katawan. Nang magbalik ang lakas, pinuksa niya ang hukbo ng kaaway na hari at iniligtas ang buong Bumbaran.


Nagkaroon sila ng malaking pagdiriwang at nawala na ang inggit sa puso ni Haring Madali. Matagal at masayang namuhay sa kaharian ng Bumbaran si Prinsipe Bantugen kasama ng mga pinakasalan niyang prinsesa.


Pinagmulan: NCCA Official | Flickr


Mungkahing Basahin: