On
Ang kabute ay isang uri ng halamang singaw o fungus, tinatawag sa Ingles na mushroom, at malimit na kahawig ng isang nakabukas na payong.


Maraming uri ito at may iba’t ibang hugis. Karaniwang tinatawag na kabute ang may hasang na funggus (uring Basidiomycota at Agaricomycetes), may tagdan, at may sunong o putong.


Pinakakaraniwan namang inaalagaang komersiyal ang funggus na tila butones (Agaricus bisporus) at kilala sa Ingles na button mushroom. Marami ding uri ng kabute na nakalalason. Sa alamat na Kanluranin, may tinatawag na toadstool (“upuan ng palaka”) at malimit ilarawang silungan ng duwende o upuan ng palakang nanghuhuli ng langaw.


Sa Filipinas, kawikaan nang “sumipot na parang kabuté” para sa tao o anumang biglang lumitaw at walang nakababatid kung saan nanggaling. Mula ito sa karaniwang pangyayari na maraming tumutubong kabuteng bukid (Agaricus campestris) pagkatapos ng makidlat na ulan.


Ang kabuteng bukid ay itinuturing na nakakain. Itinuturing ding mataas ang uring kabuteng nakakain ang kabuteng saging (kabuteng tumutubò sa binulok na punò ng saging) at kabuteng dayami (kabuteng tumutubò sa binulok na dayami ng palay).


Ang pangunahing lawas ng kabute ay Agaricales, kasama na rito ang mga nabanggit na nakakaing kabute at ang shiitake, enoki, oyster mushroom, at fly agaric. May sandwits na burger mushroom na itinitinda ngayon at may pangunahing sangay sa Lungsod Tagaytay. Makabuluhang titigan ang poster sa dingding ng naturang restoran hinggil sa ilang uri ng kabute.


Pinagmulan: NCCAOfficial | Flickr


Mungkahing Basahin: