Mga Dapat Tandaan sa Sakit na TB

Mga Dapat Tandaan sa Sakit na TB | @pia_ev


Ang Tuberculosis o TB ay isang sakit sa baga na dapat pag-ukulan ng pansin at seryosohin. Kaya dapat huwag maniwala sa mga chismis at alamin ang totoo tungkol sa TB.


Ang TB ay Hindi

  • namamana;
  • nakukuha sa pagpapagod, pagpupuyat, at pagkatuyo ng pawis sa likod;
  • napapasa sa paggamit ng kubyertos o baso ng taong may TB;
  • nakukuha sa kagat ng lamok;
  • naipapasa sa paggamit ng damit o kumot ng taong may TB.


Mungkahing Basahin: