Mga Palatandaan at Sintomas ng TB

Mga Palatandaan at Sintomas ng TB | @PIA_RIII


Alamin ang mga palatandaan at sintomas ng TB para agad magpakonsulta sa iyong primary care provider. 


Magpakonsulta agad sa inyong primary care provider kung nararanasan mo nang dalawang linggo o higit pa ang mga sumusunod:

  • Pag-ubo
  • Hindi maipaliwanag na lagnat
  • Pangangayayat ng walang rason
  • Pagpapawis sa gabi


Tara’t mag Bayanihan!

TB ay tuldukan!


Mungkahing Basahin: