oras ng pag-inom ng anti-tb medicine
Ano ang tamang oras ng pag-inom ng Anti-TB medicine? | Department of Health (@DOHgovph)

Ano ang tamang oras ng pag-inom ng Anti-TB medicine?

Ang TB medicine ay kadalasang iniinom sa umaga, bago kumain. Pero kung nais mo itong baguhin dahil sa trabaho o iba pang dahilan, mas makabubuti na magpakonsulta muna sa iyong doktor upang malaman ang mas tiyak na schedule para sa iyo.

Mungkahing Basahin: