wastong pag-inom ng anti-tb medicine
Wastong pag-inom ng anti-TB medicine | PIA Gitnang Luzon (@PIA_RIII)

Wastong pag-inom ng anti-TB medicine

Pwede bang inumin ang anti-TB medicine kasabay ng gatas, kape, o softdrinks?

Sa pag-inom ng anti-TB medicine, mas makabubuti na tubig ang inumin upang hindi makaapekto sa iniinom na gamot.

Ang pag-inom ng gatas, kape, o softdrinks kasabay ng gamot ay maaaring makasama sa iyong tiyan.

Kung makaranas ng di pangkaraniwang side effects, punta lamang sa pinakamalapit na health center o TB clinic sa inyong lugar!

 

Mungkahing Basahin: