Bakuna ng baby laban sa TB


BCG ang bakuna para magkaroon ng proteksyon si Baby laban sa TB meningitis (pamamaga ng pabalat ng utak).


Magpabakuna na! Long life for all, kaya sa Healthy Pilipinas.


Ang BCG o Bacille Calmette-Guerin Vaccine ay nagbibigay proteksyon laban sa TB meningitis at miliary TB.


Ang schedule ng bakuna ay pagkapanganak.


Isa ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming TB infections.


Mungkahing Basahin: