Ang Arsobispo at ang Gobernador-Heneral

Ang Arsobispo at ang Gobernador-Heneral


Noong panahon ng kolonya, ang simbahan at ang estado ay iisa sa pamamahala. Ang Gobernador-Heneral at ang Arsobispo ang pinakamahalagang mga tao sa Maynila.


Sakop ng Gobernador ang gobyerno at militar. Gayunpaman, naging kagawian na kapag bakante ang opisina ng Gobernador-Heneral, ang Arsobispo ang itatalagang mamamahala ng gobyerno.


Pinagmulan: @intramurosph


Mungkahing Basahin: