Si Rizal Bilang Mag-aaral

Si Rizal Bilang Mag-aaral 


Si Jose Rizal, ang pinaka tanyag na pambansang bayani sa bansa natin, ay napaka sipag mag aral noong bata pa sya. Una syang pumasok sa Ateneo Municipal de Manila na kung saan nakamit nya ang kanyang Bachiller en Artes na may pinaka mataas na mga grado.


Kumuha siya ng mga kursong paghahanda para sa pag abogasya sa Unibersidad ng Santo Tomas, pero nung malaman nya na nabubulag na ang kanyang ina, lumipat siya sa medisina. 


Si Rizal ay paborito ng kanyang mga propesor sa Santo Tomas at siya ay binigyan ng katangi-tanging pribilehiyo na ipag sabay ang kanyang mga kursong paghahanda sa medisina at sa kanyang mga kurso sa medisina. 


Siya ay pangalawa sa kanyang klase kasunod si Cornelio Mapa, isang kapwa Pilipino. Nanatili sya sa Santo Tomas ng apat na taon bago lumipat sa Unibersidad Central de Madrid na kung saan nakuha niya ang kanyang lisensyado sa medisina.


Mungkahing Basahin: