Ano ang adat?

Ang adat sa wikang Arabe ay “kaugalian.” Sa mga pangkating Muslim sa Filipinas, ito ang kabuuan ng di-nakasulat na mga halagahan at pamantayan ng asal at kilos sa lipunan.

May adat ukol sa tradisyonal na pananamit. May adat hinggil sa paraan ng paglutas ng usaping panlipunan.

Halimbawa pa, sa mga Tausug sa Lungsod ng Zamboanga, ang salitang adat ay karaniwang ginagamit sa “pang-adatan pangalay” (kinaugaliang sayaw), “pang-adatan pagkawin” (banal na gawain na ginagawa tuwing kasal), “malingkat adat” (magandang pag-uugali) at “mangi adat” (masam├óng pag-uugali).

Pinagmulan: NCCA Official | Flickr

Mungkahing Basahin: