Si Teofilo Garcia (Te·o·fi·ló Gar·sí·ya) ang kinikilalang pangunahing manlilikha ng tabungaw sa Abra at dahil dito’y binigyan ng Gawad Manlilikha ng Bayan (GAMABA) nitong 2012.


Si Teofilo ay isang magsasaka at ito ang ibinuhay niya sa pamilya hanggang sa kasalukuyan. Gayunman, kapag nakatapos sa mga gawain sa bukid, inaasikaso niya ang pagtatanim ng tabungaw, isang uri ng upo na pabilog ang hugis, at ang paglikha ng putong na tinatawag ding tabungaw ng mga Ilokano.


Natutuhan niya sa kaniyang ingkong noong labinlimang taong gulang pa lamang siya ang sining ng paglala ng basket at paglikha ng tabungaw. Ngunit sa paglipas ng panahon ay napabantog ang putong ni Teofilo. Sa lahat ng mga manggagawa ng tabungaw sa bayan ng San Quintin, Abra ay itinuturing na pinakamakinis at pinakamatibay ang gawa niya.


Waring ipinagmamalaki naman niya ang bagay na ito. Siya mismo ang modelo sa paggamit ng tabungaw. Lagi siyang may suot na tabungaw paglabas ng bahay at lalo na kapag may kailangang gawin sa poblasyon ng San Quintin. Kumalat sa ibang bayan ang kaniyang reputasyon at ngayon ay hindi nagkukulang sa 100 piraso ng kasuotang pang-ulo ang kailangan niyang gawin taon-taon.


Hindi naman siya naghihinto sa pag-iisip ng pagbabago sa kaniyang likha. Halimbawa, nag-umpisa siya sa paggamit ng nitò bilang dekorasyon sa gilid ng tabungaw.


Nang mamatay ang kaniyang pinsan sa Cagayan at humirap ang suplay ng nitò ay nagpasiya siyang mag-eksperimento sa nilapat na kawayan. Nakaimbento pa siya ng gadyet para sa pantay at makinis na paghimay sa kawayan, alinsunod sa kaniyang pangangailangan. May ibaiba rin siyang disenyo para sa nilalang panloob na bahagi ng tabungaw.


Nitong 8 Nobyembre 2012, sa isang seremonya sa Malacañang ay iginawad kay Teofilo ang Gawad Manlilikha ng Bayan.


Pinagmulan: NCCA Official | Flickr


Mungkahing Basahin: