Ang sari-sari istor (mula sa Ingles na store) ay isang maliit na tindahan sa Filipinas na nagbebenta ng mga pagkain at produktong tingi, lalo na ang mga pangunahing pangangailangan sa mga tahanan.

Karaniwang makakikita ng mga sari-sari istor sa bawat komunidad o barangay. Isa itong maliit na negosyong pantahanan, kung kaya’t halos sa bawat kalye o maliit na pamayanan ay mayroon nito. Kung minsan pa nga, halos magkakasunod ang mga tindahan sa iisang lugar.

Kumbinyente at praktikal ang mamili sa mga sari-sari istor. Bukod sa karaniwang mayroon nito malapit sa sariling bahay, puwede ring makabili nang tingi o paisa-isa o papira-piraso lamang. Bagaman maaaring mas mahal nang kaunti kaysa bumili sa palengke o groseri, tiyak na walang masasayang dahil ang binibili ay iyon talagang kailangan lamang.

Marami ring naeengganyong magtayo ng sari-sari istor dahil nagsisilbing dagdag na kita ng pamilya at maliit lamang ang puhunan. Tinatangkilik naman ito ng mga mamimili dahil mas abot-kaya nila ang bumili nang tingi o paisa-isang piraso lamang.

At dahil karaniwang kapitbahay lamang ang may-ari ng tindahan at magkakilala ang mga mamimili at may-ari ng tindahan, umiiral din ang sistema ng pagpapautang.

Bukod sa pagiging isang negosyo, ang sari-sari istor ay karaniwan ding nagiging daluyan ng impormasyon sa isang pamayanan. Dito nakapagtatanong ang mga dayong may hinihanap na tao o bahay sa komunidad.

Dito rin nasasagap ang iba’t ibang balita may kinalaman sa buhay-buhay ng mga naninirahan sa paligid ng tindahan. Kaya naman, karaniwan nang makakita ng mga bangko at umpukan ng tao sa harap ng sari-sari istor.

Pinagmulan: NCCA Official | Flickr

Mungkahing Basahin: