Ano ang ibig sabihin ng angkat?

Ang angkat ay isang konsepto sa ekonomiya na nangangahulugang paninda o kalakal na binili mula sa ibang pook, bayan, o bansa. Kabaligtaran nito ang konsepto ng luwas o pagdadala at pagbibili ng paninda o kalakal sa ibang pook, bayan, o bansa.

Sa Ingles, ang angkat ay import at ang luwas ay export.

Ang Filipinas ay nagsasagawa na ng pag-angkat bago pa dumating ang mga mananakop na Espanyol. May mga ulat hinggil sa pakikipagkalan ng mga sinaunang Filipino sa mga dayuhan mulang Tsina, India, at Arabia.

Sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol at dahil sa Kalakalang Galeon, may panahong ang kalakalan ng Filipinas ay nakasentro sa pagtitipon ng mga kalakal ng bansa at ibang produktong Asyano at pagdadala ng mga ito sa Mexico upang sa pagbalik ng mga barko ay tumanggap naman ng mga angkat na kalakal mulang Mexico at Espanya.

Umunlad ang pakikipagkalakalan nang bumilis ang paglalayag sa pagitan ng Espanya at ng Filipinas dahil sa Kanal Suez at nang buksan ang mga daungan para sa ibang dayuhang mangangalakal. Naging pangunahing luwasan at angkatan naman ng Filipinas ang Estados Unidos mula nang mapailalim ang Filipinas sa mga Amerikano.

Malaking problema sa kalakalan ng Filipinas ang pangyayaring higit na malaking porsiyento ng angkat kaysa iniluluwas. Sa kasalukuyan, lumawak ang mga bansang pinag-aangkatan ng Filipinas ng iba’t ibang uri ng produkto, ngunit pangunahing bansang pinag-angkatan noong 2012 ayon sa laki ng halaga ay ang

 1. Tsina (10.43%),
 2. Hapon (10.15%),
 3. Estados Unidos (9.02%),
 4. Timog Korea (7.84%),
 5. Singapore (7.25%),
 6. Taiwan (5.84%),
 7. Thailand (4.64%),
 8. Saudi Arabia (4.50%),
 9. Indonesia (3.74) at Russia (3.66%).

Ang mga pangunahing angkat ng Filipinas noong 2012 ayon sa halaga ay ang sumusunod:

 • kasangkapang elektroniko: 15,822,822,887 (25.64%),
 • petrolyo: 12,551,796,684 (20.34%),
 • transportasyon: 5,117,299,409 (8.29%),
 • mga kemikal: 4,619,921,816 (7.49%),
 • makinarya: 3,601,334,095 (5.84%),
 • iprinosesong pagkain: 2,604,942,342 (4.22%),
 • sariwang pagkain: 2,138,008,810 (3.46%),
 • mineral: 1,963,772,098 (3.18%),
 • bakal: 1,918,049,829 (3.11%).

Pinagmulan: NCCA Official | Flickr

Mungkahing Basahin: