Ang ilang-ilang (Cananga odorata) ay isang katutubong punongkahoy na may mabangong bulaklak at langis. Mabilis lumaki ang ilang-ilang. Umaabot ng hanggang limang metro ang taas ng puno nito sa loob lámang ng isang taon.


Ang puno ng ilang-ilang ay malago, may mga sangang nakalaylay na kinakabitan ng mga dahon nito. Baluktot ang talulot ng bulaklak nito kung ito’y mura pa at nakalaylay naman kung ito’y magulang na.


Ang dahon nito ay kulay berde na may 20 sentimetro ang haba. Ang prutas nito ay kulay itim na 1.5-2 sentimetro ang haba, malaman, katulad ng oliba at may 12 buto sa bawat prutas.


Masasabing napakabango ng halamang ito kung kaya’t bukod pa sa gamit nito bilang halamang ornamental, karaniwan din itong ginagamit bilang isang natural na sangkap sa paggawa ng mga pabango at sabon. Dahil sagana ito sa katas na napakikinabangan sa paggawa ng pabango para sa komersiyal na produksiyon, mayroon na ring malalaking taniman ng ilang-ilang sa bansa.


Bukod sa pabango, may malaking ambag din sa tradisyonal na medisina ang ilang-ilang. Ginagamit ang langis mula sa mga bulaklak nito bilang panghilot at pampaginhawa sa pagal na katawan.


Pinagmulan: NCCA Official | Flickr


Mungkahing Basahin: