Ang donya aurora (Mussaenda philippica ‘Aurorae’) ay isang palumpong sa pamilya Rubiaceae at popular na halamang pampaganda.


Tumataas ito ng 10 talampakan, tumutubo sa maaraw na pook, at nangangailangan ng regular na dilig.


May malaki itong bulaklak na binubuo ng nakalukong na maliit at limang-talulot na corolla na kulay madilaw-dilaw at limang malalaki at putting sepal.


Ang donya aurora ay ang una sa mga haybrid na katutubo sa Filipinas at ipinangalan sa mga Unang Ginang. Ipinangalan ito kay Unang Ginang Aurora Quezon.


Isa pang popular at may pink na bulaklak ay ang donya luz na ipinangalan naman kay Unang Ginang Luz Magsaysay. Pinalalago ngayon ang mga ito bilang halamang ornamental sa mga parke.


Pinagmulan: NCCA Official | Flickr


Mungkahing Basahin: