Bayang Malaya

Bayang Malaya


Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas noong ika-labing anim na siglo, mayroong masigla, malago, at maunlad na bayan sa bukana ng Ilog Pasig sa pamumuno ng mga Raha.


Ang pinakatanyag sa lahat ay si Raha Sulayman. Ang tawag sa bayan na ito ay “Maynila,” dahil sa bakawan, na tinatawag na “nila” sa baybayin nito. “Maynila” dahil “may” “nila” dito.


Mungkahing Basahin: