https://pilipinas.bigwas.com/2024/06/bayan-ng-abucay-bayan-ng-mahusay.html

Bayan ng Abucay, Bayan ng Mahusay


Alam niyo ba, ang Abucay ay naunang itatag bago ang Lalawigan ng Bataan? Mula nang itinatag ito, ang maliit na Bayan ng Abucay ay maliksing nagpakitang gilas, tapang at kahusayan, dahilan kung bakit mabilis ang pag-unlad nito.


Pinagmulan: @attytonyroman


Mungkahing Basahin: