On
Ang kuwentong bayan o porklor ay mga Kuwentong nagmula sa bawat pook na naglalahad ng katangi-tanging salaysay ng kanilang lugar. Ang kwento ay nagpasalin-salin sa bibig ng mga mamamayan.

Pumapaksa ito sa mga katangian ng mga tauhan mabuti man o masama at may layuning manlibang. Kalimitan, ito rin ay nagbibigay ng aral sa mambabasa.


Kadalasang nagpapakita ito ng katutubong kulay tulad ng pagbabanggit ng mga bagay, lugar, hayop, o pang- yayari na doon lamang nakikita o nangyayari.


Masasalamin sa mga kuwentong bayan ang kultura ng bayan na pinagmulan nito.


Mungkahing Basahin: