Ang Birhen ng La Naval

Ang Birhen ng La Naval


Isa sa mga santo na pinagdadasalan sa Maynila ay si Maria na ina ni Hesus na tinatawag din sa pangalang Birhen ng La Naval. Ang buong titulo nito ay Nuestra SeƱora de la Naval de Manila.


 Pinaniniwalaan na ang Birhen ng La Naval ay gumawa ng isang milagro noong 1646 na kung saan ang Maynila ay naligtas laban sa mga mananakop na mga Olandes. Ang mga tao ay naghanga ng lubos, at dahil dito, nagkaron ng taunang pagdiriwang o fiesta na hanggang sa ngayon ay isinasagawa parin sa Quezon City.


Ano ang “milagro?” Ang milagro ay isang bagay na hindi kayang bigyan ng paliwanag ng agham. Ito ay isang imposibleng kaganapan na pinaniniwalaan na kayang gawin ng kalangitan.


Mungkahing Basahin: