Kamay ni Hesus Shrine

Kamay ni Hesus Shrine | @nccaofficial


Bisitahin ang tinaguriang Kamay ni Hesus sa Lucban, Quezon.


Ang Kamay ni Hesus Shrine and Healing Center ay nakilala mula nang maitayo ito noong Pebrero taong 2002 sa tulong ng mga deboto at ilang Filipino donors mula sa Estados Unidos.


Sa loob ng 5-hectare pilgrimage shrine, mabibisita rin ang ilang religious murals at destinations gaya ng Luklukan ni Maria, Noah’s Ark, Resurrected Christ, Gallery of Saints, Garden of Eden, The Angels Hill, Pastoral Center, Holy Family Park, Sea of Galilee, Prayer Room, Devotion Room, at The Marian Park.


Mungkahing Basahin: