On
Ang postreng alimango ay karaniwang niluluto tuwing panahon ang alimango at bayabas. Kapag mahal ang alimango ay inihahalili ang talangka kapag tag-ulan. Nilalahukan ito ng bawang, sibuyas, bayabas, bagoong, asin, at asukal na segunda.


Mungkahing Basahin: