Ang coconut crab ay mas kilala sa tawag na tatus sa Banton, Romblon! Ang Tatus ang pinakamalaking landcrab sa buong mundo.


Alam n’yo ba na sensitibo ang tiyan ng mga coconut crab o mas kilala sa tawag na tatus? Parang nakikiliti ang mga ito tuwing nahawakan ang kanilang mga tiyan!


Masarap ba ang lasa ng Tatus?


Tila, ang lasa ng Tatus ay halos kapareho ng Ulang o regular na karne ng alimango. Ang taba sa tiyan at ang mga itlog sa loob ng babae ay itinuturing na pinakamasarap na bahagi, at maaari itong ihanda sa pamamagitan ng pagpapasingaw o pagpapakulo sa kanila, mas mabuti sa gata ng niyog.


Ang Tatus ay kinakain ng mga taga-isla sa Pasipiko, at itinuturing na isang napakasarap na pagkain at isang aprodisyak, na may lasa na katulad ng Ulang at laman ng Alimango. Ang pinakamahalagang bahagi ay ang mga itlog sa loob ng babaeng Tatus at ang taba sa tiyan.


Mungkahing Basahin: