On
Tong Tong Tong Pakitong Kitong
Tong Tong Tong Pakitong Kitong

Tong Tong Tong Pakitong Kitong (Awiting Pambata)

Tong tong tong
Pakitong kitong

Alimango sa dagat
malaki at masarap!

Kay hirap hulihin
sapagkat nangangagat.

Mungkahing Basahin: