On
Tong Tong Tong Pakitong Kitong (Awiting Pambata)

Tong tong tong
Pakitong kitong

Alimango sa dagat
malaki at masarap!

Kay hirap hulihin
sapagkat nangangagat.

Mungkahing Basahin: