Ang abestrus ang pinakamalakíng ibon (Struthio camelus)na matuling tumakbo, hindi nakalilipad, may dalawang daliri sa paa, at katutubo sa Africa. Ang pangalang pang-agham nito ay galing sa salitang Griyego para sa “kamelyong maya” dahil sa mahabang leeg nito.


Mungkahing Basahin: