Ibong Adarna: Mahiwagang ibon na gamot ang awit


Ayon sa mga paniniwala ng mga Tagalog, isang maalamat na ibon ang adarna. Batay sa mga deskripsiyon, ang tuka nito ay hindi gaanong matulis, may makulay na balahibo at mahahaba ang balahibo sa bandang puwitan nito.


May kakayahan ang adarna na makapagpagaling ng anumang sakit kapag ito’y humuni at umawit na. Dahil dito, pílit na hinuhuli ng mga tao ang mitolohikal na ibon.


Sa koridong Ibong Adarna, naging mahalaga ang ibon sa pagpapagaling sa hari ng Berbania, si Haring Fernando. Ngunit, hindi naging madali ang paghuli sa ibon.


Sa tamis ng huni at pag-awit ng ibon, nakakatulog ang sinumang nakarinig nitó at kapag nataehan ng ibon ay nagiging bato. At iyon nga ang nangyari sa dalawang anak ni Haring Fernando, sina Prinsipe Pedro at Prinsipe Diego, na naging bato matapos makatulog nang marinig ang pagkanta ng ibon at mataehan nito.


Ngunit, ang bunsong anak ni Fernando na si Prinsipe Juan ay naging matagumpay matapos mapayuhan ng matandang pulubi sa dapat gawin upang hindi makatulog at maging bato at kung paanong makababalik ang dalawang kapatid niyá mula sa pagiging bato.


Binigyan siya ng labaha at kalamansi. Sa bawat awit, hinihiwa niya ang bisig at pinapatakan ng kalamansi. Dahil sa kirot, hindi siyá nakatulog hanggang matapos ang pitong awit ng adarna.


Nang mahuli na ni Juan ang ibon at bumalik mula sa pagiging bato ang dalawa niyáng kapatid, umuwi na ang tatlong prinsipe sa kaharian. Mahabà pa ang mga sumunod na pangyayari sa korido.


Ginagamit na ang adarna bilang pangngalang pantangi ng iba’t ibang institusyon sa bansa. Una, ang Adarna Publishing House, ang kaunaunahang lathalaan ng mga aklat pambata sa Filipinas.


Ang UP Cine Adarna (dating UP Film Center) na teatro para sa mga pelikula sa Unibersidad ng Pilipinas. Ipinangalan din sa ibon ang proyektong ADARNA o Aerial Dynamic Assessment Robot for National Advancement ng Pamantasang De La Salle.


Pinagmulan: NCCA Official | Flickr


Mungkahing Basahin: