jose felipe del pan historical marker
Jose Felipe del Pan Historical Marker | @nhcpofficial

Sino si Jose Felipe del Pan?

Jose Felipe del Pan
(1821-1891)

Kawani at opisyal ng pamahalaang kolonyal, peryodista at manunulat. Isinilang sa Lungsod ng A Coruña, Galicia, Espanya, 26 Mayo 1821.

Dumating sa Pilipinas, 1855.

Naging kawani at kalihim sa pangasiwaan ng tanggapan ng Gobernador-Heneral ng Pilipinas, 1855-1865. Hinirang na Konsehal at Alkalde ng Ayuntamiento ng Maynila at Kagawad sa iba’t ibang mga tanggapan ng pamahalaan.

Naging kasapi ng mga samahang sibiko at ng komisyong nagpanukala ng mga reporma sa pamamalakad ng pamahalaan sa Pilipinas, 1869-1871.

Itinalagang patnugot ng mga pahayagang

  1. Gaceta Oficial, 1860-1865,
  2. Diario de Manila, 1860-1877,
  3. Revista de Filipinas, 1875-1877, at
  4. La Oceania Española, 1877-1891.

Sumulat at naglathala ng mga aklat, artikulo, sanaysay, at nobela na naglarawan sa kalagayang panlipunan at kultura ng Pilipinas noong ika-19 dantaon.

Nagpasulong ng pag-aaral ng kaalamang-bayan. Nagsilbing tagapatnubay kina Isabelo delos Reyes, Mariano Ponce at iba pang bantog na Pilipinong peryodista.

Yumao. Nobyembre 1891.

Mungkahing Basahin: