Sino si Jose Luna Castro?


Kinikilalang “peryodista ng mga peryodista,” at mahusay na editor, si  (Ho·sé Lú·na Kás·tro) ay isinilang noong 4 Marso 1914 sa Maynila ngunit lumaki sa Lubao, Pampanga kina Faustino Rivera Castro at Claudia de Luna.


Pagkatapos sa Pampanga High School noong 1932, pumasok siya sa Union Theological College sa Maynila at naging ebanghelista na may AB digri.


Sa Philippines Herald siya unang nagdiyaryo at nadestinong war korespondent sa Tsina. Noong 1939 at habang staff member ng Weekly Graphic, isang artikulo niya ang muling inilathala ni Mencken sa The American Language, Supplement II.


Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, sumama siya sa The Manila Times at naging editor nito noong 1959. Pagtagal, nahirang siyáng executive editor ng buong Manila Times Publishing Company. Naglingkod siyá hanggang 1972 at ipasara ito dahil sa Batas Militar.


Nalipat siya sa Times Journal at naging punong editor nitó. Noong 1976, nagsimula siyáng press konsultant sa embahada ng Filipinas sa Tsina, at pagkaraan, noong 1982 sa Washington D.C.


Kasal siya kay Rosalina Icban at nagkaroon sila ng apat na anak.


Iginagalang ang husay ni Jose sa pagsulat at pagiging editor sa Ingles. Ang kaniyang pagsisikap na sumulat nang malinis at epektibo ay ibinuhos niya sa pagbuo ng stylebook ng Manila Times noong 1960 at ng manwal sa peryodismo ng Times Journal noong 1973. Ang mga naturang gabay ay una sa Pilipinas at naging sanggunian ng mga peryodista’t editor. Isa rin siyá sa mga tagapagtatag at naging pangulo ng Asian Institute of Journalism.


Namatay siyá noong 18 Hunyo 1986.


Pinagmulan: NCCA Official | Flickr


Mungkahing Basahin: