BLOWBAGETS: Mga dapat e-check bago rumapido sa kalye

Bago rumapido sa kalye, siguraduhing kumpleto’t nasa kundisyon ang mga sumsusunod bago rumapido sa kalye:

BLOWBAGETS

  • Brake, 
  • Light, 
  • Oil, 
  • Water,
  • Battery, 
  • Air, 
  • Gasoline, 
  • Engine, 
  • Tire, 
  • Self.
Mungkahing Basahin: