Sino si Leon Apacible?

Isang katangi-tanging ilustrado at Propagandista, si Leon Apacible (Le·ón A·pa·síb·le), kapatid ng bantog ding si Galicano Apacible, ay isinilang noong 25 Oktubre 1861 sa Balayan, Batangas, kina Vicente Apacible at Catalino Castillo na kapuwa mulang mariwasang pamilya.

Nag-aral siya sa Ateneo Municipal, kaeskuwela ni Rizal, at tulad ni Rizal ay sobresaliente o may pinakamataas na marka sa lahat ng klase.

Naging lisensiyado siya sa hurisprudensiya noong 1886, nag-abogado sa Batangas, nagtatag doon ng Masoneriya, at nahirang na hukom sa Lungsod Batangas.

Napangasawa niya si Matilde Martinez ng Taal at nagkaroon sila ng tatlong anak. Kasama siya sa mga dinakip pagsiklab ng Himagsikang 1896 at ipinatapon sa Lepanto (Bontoc ngayon). Nakabalik siyá sa Batangas dahil sa Kasunduang Biyak-na-Bato, at lumahok sa ikalawang yugto ng Himagsikan bilang ayudante ni Heneral Malvar. Pinangunahan niya ang salakay sa Lungsod Batangas.

Nahirang siyang kinatawan ng Lepanto sa Kongresong Malolos. Magkasulatan sila ni Galicano, na naging bahagi ng Hong Kong junta. Minsan, naisulat ni Galicano ang kaniyang kabiguan sa Republikang Malolos dahil marami sa mga opisyal ang “inkompetente, tamad, at napakabagal magpasiya sa mabibigat na usapin.” Inalok ni Galicano si Leon na sumama sa kaniya sa Hong Kong. Ngunit nanatili si Leon sa Filipinas.

Sa Digmaang Filipino-Amerikano, umuwi si Leon sa Taal at nagnegosyo.

Namatay siya noong 1901 sa gulang na 40 taon. Isang marker sa kaniyang alaala ang inilagay ng National Historical Institute sa kaniyang bahay sa Taal noong 1970. Noong 1976, ibinigay ng kaniyang apong si Meyor Corazon Cañiza ang bahay at mga dokumento ni Leon sa gobyerno. Ipinaayos ng NHI ang bahay bílang memoryal.

Pinagmulan: NCCA Official | Flickr

Mungkahing Basahin: