Sino si Jose Alejandrino?


Si Jose Alejandrino (Ho·sé A·le·han·drí·no) ay isang hinahangaang heneral ng Himagsikang Filipino, propagandista, at senador.


Naging kasapi siya ng kilusang propagandistang La Solidaridad habang nag-aaral sa Espanya. Bilang malapit na kaibigan ni Jose Rizal, siya ang pinagkatiwalaan nito na magdala ng manuskrito ng El Filibusterismo sa palimbagan at mamahagi ng kopya.


Noong 1896, naatasan siyang magtungo sa Hong Kong upang bumili ng mga dinamita at armas para sa Himagsikang Filipino. Pagbalik sa bansa, naglingkod siya sa Kongresong Malolos at itinalagang direktor ng agrikultura at hepe ng mga inhinyero ng hukbong katihan ng Filipinas.


Pagsiklab ng Digmaang Filipino-Amerikano, hinirang siyang heneral at namuno sa mga sundalong nakatalaga sa Gitnang Luzon. Naging gobernador-militar siya ng Pampanga pagkaraan. Nagsilbi rin siya bilang kalihim ng digmaan ng pamahalaang rebolusyonaryo.


Noong 1923, sa panahon ng pananakop ng Amerikano, itinalaga siyang senador ng Mindanao at Sulu. Noong 1934, nahalal siyá bilang kinatawan ng Pampanga sa Kumbensiyong Konstitusyonal. Sumulat din siya ng aklat na pinamagatang La Senda del Sacrificio na naglalarawan ng kaniyang mga pakikipaglaban noong Himagsikan.


Isinilang siyá noong 1 Disyembre 1870 sa maykayang pamilya sa Binondo, Maynila. Nakamit niya ang Batsilyer sa Arte sa Unibersidad ng Santo Tomas bago nagtungo sa Espanya, at tumuloy sa Belgium upang ipagpatuloy ang pagpapakadalubhasa sa larangan ng chemical engineering sa Unibersidad ng Ghent.


Pumanaw siya noong 1 Hunyo 1951.


Pinagmulan: NCCA Official | Flickr


Mungkahing Basahin: