Kilala mo ba ang mga pinakamagaling na heneral sa kasaysayan?


Narito ang kanilang mga pangalan:

  • Alexander the Great – Macedonian Empire
  • Hannibal – Carthage
  • Julius Caesar – Roman Empire
  • Khalid Ibn Al-Walid – Rashidun Caliphate
  • Genghis Khan – Mongol Empire
  • John Churchill
  • Frederick II of Prussia
  • Alexander Suvorov
  • Napoleon Bonaparte
  • Robert E. Lee


Pinagmulan: Michael Rank
@spectatorindex


Mungkahing Basahin: