On
Ang bulaklakan ay tawag sa isang tradisyonal at masayang sayaw at sa isang matandang laro kapag naglalamayan.


Ang sayaw na bulaklakan ay nagmula sa Katagalugan at bahagi ng Flores de Mayo.


Sa ilang lugar, sa halip na Santakrusan o prusisyon, ay nagtatapos ang pagdiriwang sa isang kasayahan sa bahay ng hermana mayor. Sa pagkakataong ito sinasayaw ang bulaklakan.


Ang mga dalagang kalahok sa sayaw ay may hawak na balantok o girnalda na nahihiyasan ng mga dahon at bulaklak. Iginagapos ng alambre ang mga bulaklak upang hindi malaglag sa balantok na yantok o kawayan habang ikinukunday ng nagsasayaw.


Ang larong bulaklakan ay isang baryasyon sa huwego de prenda. Mga binata’t dalaga ang karaniwang kalahok. Tinawag itong “bulaklakan” dahil pangalan ng mga bulaklak ang ginagamit ng mga babaeng kalahok sa laro.


Pinagmulan: NCCA Official | Flickr


Mungkahing Basahin: