Ang biyola ay laro ng kalalakihan na lumulukso ang lider sa nakayukong taya, at pumapalit na taya ang sinumang susunod ng lukso kung hindi niya magaya ang lider o kung sumayad ang paa niya sa taya. Unti-unting itinataas ng taya ang sarili habang matagumpay siyang naluluksuhan ng mga kalaro.


Tinatawag din itong biyola-kamatis. Tinatawag naman itong pinnalagto ng mga Ilokano.


Isa ang biyola-kamatis sa mga laro ng kaniyang kabataan na inalala ng manunulat na si Rene O. Villanueva na higit na nakilala sa kaniyang mga aklat at akdang pambata.


Kahawig ang biyola ng luksong-baka, isang larong pambata na tumatalon ang bawat kasali nang hindi nakakanti o nagagalaw ang niluluksuhan.


Pinagmulan: NCCA Official | Flickr


Mungkahing Basahin: