On
Ang bangibang ay instrumentong pangmusika ng mga Ifugaw na yari sa kahoy, at hinahampas ng kaputol ng kahoy para patunugin.

Nagmula ang pangalan nito sa mismong tunog umanong nalilikha nito. Karaniwan itong ginagamit sa mga ritwal, tulad kung may seremonya ng paghihiganti.

Sangayon din sa tradisyon, karaniwang ang mumbaki lang ang nagpapatugtog nito sa mga seremonya ng panggagamot o pagluluksa. Ang mumbaki ang taong nagsasagawa ng mga ritwal na panrelihiyon para sa mga Ifugaw.

Maaari ring tumukoy ang bangibang sa sayaw pandigma ng mga Ifugaw na karaniwang isinasagawa sa mga bayan ng Lagawe, Kiangan, Banaue, Mayaoyao, at Hungduan.

Tugon ang bangibang sa pagpaslang na nananawagan ng paghihiganti, at karaniwang ginagamitan din ng instrumentong bangĂ­bang. Nagsusuot ang mga lalaki at babae ng pulang dahon ng dongla, na ginagamit na palamuti sa putong at pinaniniwalaang sagrado.

Madalas na tanda ito ng pakikidigma. Samantalang papunta sa bahay ng yumao, tumatalon-talon ang mga Ifugaw at iwinawasiwas ang kanilang mga sibat at kalasag samantalang pinatutugtog ang bangĂ­bang. Pagdating sa bahay ng yumao, pinalilibutan nila ito at saka sila pumapalahaw ng “Ha-ha-gui-yoo.”

Pinagmulan: NCCA Official | Flickr

Mungkahing Basahin: