Ako, ikaw, tayo ay hindi ligtas sa Dengue.


Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Labanan ang sakit na Dengue.

Deng-Get Out


  • Suyurin at sirain ang mga pinamumugaran ng lamok.
  • Gumamit ng mosquito repellants.
  • Panatilihin ang kalinisan sa loob at labas ng bahay.
  • Linisin ang mga baradong kanal upang hindi pamugaran ng lamok.
  • Panatilihing maaliwalas at maliwanag ang loob ng bahay. Kadalasang naninirahan ang mga
    lamok sa mga madidilim na bahagi ng kabahayan.


Agad kumunsulta sa pinakamalapit na health facility kapag may lagnat.


Pinagmulan: @DOHGov

Mungkahing Basahin: